Nam Nguyễn

Team Leader

Nam Nguyễn
Thông tin cá nhân

Ngày sinh

01/09/1991

Địa chỉ

Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại

0983.494.030

Email

namnv609@gmail.com

Github

https://github.com/namnv609

Viblo

https://viblo.asia/u/namnv609

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/namnv609

Kỹ năng
 • HTML
 • CSS
  • SASS/SCSS
  • Less
 • JavaScript
  • jQuery
  • Node.JS
  • Angular.JS
  • React.JS
  • Socket.IO
  • Sails.JS
  • CoffeeScript
 • Database
  • MySQL
  • PostgreSQL
 • PHP
  • Laravel
  • CodeIgniter
  • CakePHP
 • Ruby
  • Ruby on Rails
 • Server
  • Ubuntu
  • CentOS
  • Docker
 • Others
  • Git
  • RESTful API
  • Capistrano
 • Kỹ năng mềm
  • Teamwork
  • Làm việc độc lập
  • Cẩn trọng, tỉ mỉ trong công việc
  • Chịu được áp lực công việc cao
  • Trách nhiệm, ham học hỏi
  • Học hỏi nhanh
  • Sáng tạo, có kỹ năng phán đoán
  Kinh nghiệm
2014 - Present

Framgia
Vị trí: Team Leader

 • C--X
  • Vị trí: Dev
  • Thời gian: 2014/11 ~ 2015/03
  • Công nghệ: Phalcon
 • A.-.-.-.-.-.E
  • Vị trí: Dev
  • Thời gian: 2015/03 ~ 2015/05
  • Công nghệ: Phalcon, React.JS
 • L---ll T------ng
  • Vị trí: Team Leader
  • Thời gian: 2015/06 ~ 2015/08
  • Công nghệ: Laravel
 • W----ng T--k
  • Vị trí: Team Leader
  • Thời gian: 2015/08 ~ 2016/04
  • Công nghệ: Laravel
 • R------hy
  • Vị trí: Code Reviewer
  • Thời gian: 2016/04 ~ 2016/05
  • Công nghệ: WebSocket, Ruby on Rails
 • D---o
  • Vị trí: Team Leader
  • Thời gian: 2016/06 ~ 2017/03
  • Công nghệ: Ruby on Rails, Amazon SES, Amazon SNS, Amazon SQS
 • Ass----ce
  • Vị trí: Team Leader
  • Thời gian: 2017/03 ~ 2017/06
  • Công nghệ: Ruby on Rails, React.JS
 • Col-----te
  • Vị trí: Code Reviewer
  • Thời gian: 2017/06 ~ 2018/04
  • Công nghệ: Ruby on Rails
 • FAQ
  • Vị trí: Code Reviewer
  • Thời gian: 2017/06 ~ 2018/04
  • Công nghệ: Ruby on Rails, React.JS
 • La---n
  • Vị trí: Team Leader
  • Thời gian: 2018/04 ~ Present
  • Công nghệ: Ruby on Rails

Thành tích
2015/03
Framgia MIP (Monthly Most Important Person)
2015/08
Framgia MIP (Monthly Most Important Person)
2016/06
Tham gia Framgia Interviewer
Học vấn
2010 - 2014

Hanoi Aptech
Xếp loại: Khá (78%)

2016/08

ICAgile Certified Professional (ICP)